Rootvin

O společnosti Rootvin

Předchůdce firmy ROOTVIN, firma TVIN vznikla v roce 1991 jako jednoúčelová výrobna AL a vaflových kornoutů pro mražený kornout KOLOMBÍNA, vyráběný v Pragolaktosu Praha. Výroba probíhala v restituované truhlárně V Brandýse nad Labem, v počtu 110tis.kompletů denně. Vstupem Unilevru do Pragolaktosu v roce 1993 nadějná spolupráce skončila.

TVIN tato změna poškodila, ale neodradila od další činnosti. Bylo ale zřejmé, že pokračovat v jednoúčelové výrobě nelze. Bude třeba především změnit cíle a formu podnikání, rozšířit výrobní sortiment, výrobní prostory i technologii.

Na základě tohoto vyhodnocení bylo přikročeno ke změně formy podnikání. V roce 1994 vznikla nová firma ROOTVIN spol.s r.o., kde partnerem se stala belgická pekárna zmrzlinových kornoutů a vaflí WORLD CONES. Firma TVIN zůstala nadále na trhu, ale již jen jako velkoobchod pro výrobce průmyslově vyráběných mražených krémů, výrobce zmrzlin a pro majitele a provozovatele cukráren, a je jím do dnes.

Firma ROOTVIN se stala výrobní firmou. Výroba byla zahájena v roce 1995 v nově postavených výrobních prostorech na ulici Zápské, projektovaných již podle evropských hygienických předpisů. Rovněž výrobní procesy odpovídaly evropským organizačním i hygienickým normám a předpisům. Od roku 2000 je nepřetržitě držitelem ISO normy 9001 a má certifikovaný systém kritických bodů HAACCP. Od roku 2014 do dnes majitelem certifikátu dle mezinárodní normy FSSC 22 000.

Velmi úspěšně se rozvíjela převzatá spolupráce od firmy TVIN s firmou 4P VanLeer ( dnes Huhtamaki) při výrobě Alu kornoutů pro průmyslově vyráběné komplety. Od základního vyrobeného množství 200mio ks za rok narostla výroba až k současnému vice než čtyřnásobnému množství, převzetím výroby ze Španělska, Francie i Německa.. Vše bylo možné jen na základě firemního know-how. ROOTVIN, prostřednictvím HUHTAMAKI je garantem výzkumu a vývoje v dané oblasti jak výrobků pro nadnárodní společnosti, tak i výrobních strojů a zařízení.

Český trh zásobuje jak Alu kornouty, tak ochrannými papírovými kornouty na zmrzlinu prostřednictvím obchodní firmy TVIN.

V souladu se světovými trendy nahrazení neekologických obalů obaly recyklovatelnými vyvinula firma VENI papírový kornout na hluboko zmražený smetanový krém. Za zdárné ukončení vývoje získal dr.Ivan Novák domácí i světová uznání. Papírový kornout, jako kvalitativní náhrada hliníkové folie byl oceněn v roce 2000 Obalem roku v ČR a následně světovou Worldstar for Packaging 2000 a zvláštním uznáním světové organizace Global Greens jako nový obal šetrný k životnímu prostředí. Průmyslová výroba papírového kornoutu byla předána firmě Rootvin s konkrétními specifikacemi včetně papíru s paměťovým efektem.

V současné době firma ROOTVIN vyrábí veškerý sortiment litých i kroužených kornoutů, misek, trubiček i plochých vaflích v mnoha obměnách, včetně luxusního provedení .Je významným výrobcem PRO český i západoevropský trh prostřednictvím firem TVIN ,WORLD CONES a BACKERY WORLD. Od roku 2008 je firma součástí mezinárodního společenství Roofoods International.

Jelikož poptávka a výroba v letech 2010-2011 prudce vzrostla, přistoupila firma v roce 2013 k výstavbě nové výrobní haly pekárny a skladovacích prostorů. Tyto byly úspěšně v listopadu 2014 uvedeny do provozu. Současně se rozšířily výrobní prostory výroby Alu kornoutů v původní výrobní hale.

Firma Rootvin klade velký důraz na opakující se kvalitu výrobků a tím na spokojeného zákazníka.

Certifikáty

Obchodní partneři

tvin cones Huhtamaki roofoods welda world cones bakeryworld

Kontakt

Rootvin, spol. s r.o.

Zápská 1799, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

IČO: 48950670

DIČ: CZ48950670

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u MS Praha, odd.C, vložka 29406 ze dne 29. srpna 1994

rootvin@tvin-cones.com